Адвокат в Пловдив, вещно, облигационно, семейно, наследствено, международно частно, търговско право, обезщетения при злополука, сделки с имоти

  [BG]   RU   EN  
Адвокат в Пловдив, вещно, облигационно, семейно, наследствено, международно частно, търговско право, обезщетения при злополука, сделки с имоти

Адвокат в Пловдив
Обезщетения при злополука
Събиране на вземания
Брачни дела и осиновявания
Сделки с недвижими имоти
Регистрация на търговци и юридически лица с нестопанска цел
Искова защита при неизпълнение на договор и нарушаване на вещно право
За контакти
ВръзкиВръзки

(http://www.lawcompany-bulgaria.com/index.html)
(http://plus.google.com/111573893575579546401/posts)
(http://plus.google.com/116043501465308454625/posts)
(http://plus.google.com/107569623325959240633/posts)
(http://plus.google.com/104598312914575168698/about?hl=ru)
(http://plus.google.com/117976541573189831234/about?gl=bg&hl=ru)
(http://www.facebook.com/LawOfficeBulgaria/)
(http://www.facebook.com/BulgarianAttorney/)

0.0589